TAMIL NADU TENNIS ASSOCIATION
POINTS LIST - Veterans 55+ (2018-2019)
S.No State AITA NAMES PC Open Total
        ITF Veterans  
    No.   25-30 June 2018  
1     NAGARAJ REVANASIDDAIAH 60 60
2     SHARAD TAK 30 30
3     Kumar Rajan Nirmal 20 20
4     Mehra Sanjiv 20 20
5     PUNEET KUMAR GUPTA 10 10
6     DILIP SINGH NONGMAITHEM 10 10
7     Krishnamurthy Rajagopalan 10 10
8     Byreddy Madhusudhana Reddy 5 5
9     Kumar Govind Krishna 5 5
10     Kumar Lawrence Gray 5 5
11     Kailash Kannan 5 5
12     Srinivasan Kalyanraman 5 5
13     Annapillai Raghavan Sridhar 5 5
14     Palanganda Nondore Poonacha 5 5
15     Krishnaswamy Umashankar 5 5