Tamil Nadu Tennis Association
Points List -Boys Under 12 (2020-21)
W-RU-SF-QF-PQF – (State Ranking/TS) – 10 – 5 – 3 – 2 – 1
W-RU-SF-QF-PQF – (AITA CS/ SS) –  20 -10  – 6 – 4 – 2
W-RU-SF-QF-PQF – (AITA  National Series)  – 25- 12- 7- 5- 2
W-RU-SF-QF-PQF – (AITA NS ) – 30 -15 -9 – 6 -3
W-RU-SF-QF-PQF – (Asian Jr./ ITF Grade 4 & 5) – 40 -20- 12- 8- 4
S. State DOB TNTA No. AITA No. NAMES KTC TDTA LMTA Total
State Ranking AITA TS(3) AITA TS(3)
25-30 Jan 2021 22-24 Jan 2021 12-14 Feb 2021
1 TN 10-May-09 432103 NAVIN SUNDARAM RAJASUNDARAM 10 10
2 TN 8-Dec-09 436061 ARYA RC THIRUMURTHI 10 10
3 432624 Niyanth Badhinarayanan 5 5
4 TN 10-Jun-09 436835 RITHIK JEYANTH SADASIVAM RAJESH KANNAN 5 5
5 TN 14-Aug-10 433065 RITHISH ABINAV A S 5 5
6 TN 20-Nov-09 433669 ATHRRAY RAJPRAKASH 1 3 4
7 TN 23-Nov-09 430131 JANAV SENTHIL 3 3
8 432505 Ronnie V 3 3
9 TN 22-Oct-09 432405 ROHAN SRIVANT HARIHARAN 3 3
10 TN 428526 Mukilan M U 3 3
11 TN 18-Mar-10 426021 AKSHAT SINGH DALPATIA 2 2
12 TN 12-Jun-10 431750 AYAAN SHANKAR 2 2
13 433838 Rohit Kumar S U 2 2
14 Siddhesh S 2 2
15 437505 Dhruv P 2 2
16 TN 13-Jan-09 436814 MITHIL ASHOK BALU 2 2
17 TN 10-Jan-09 430133 SIVA SHANKAR B 2 2
18 TN 437853 Ishaan Sudharshan 2 2
19 TN Aadarash V 2 2
20 TN 28-Feb-09 433657 SANJAY SRIDHAR 1 1
21 Ary Agarwal 1 1
22 Roshan Naveen 1 1
23 435821 Nidesh Balaji 1 1
24 Sai Prashanth 1 1
25 Yashwanth Rajkumar 1 1
26 Harshal Nithan D 1 1
27 433629 Vignesh K 1 1
28 Sanjay Teja K 1 1
29 Nakul P 1 1
30 436692 Franklin Richardson 1 1
31 TN 9-Jul-10 434008 SANJAY KARTHICK R 1 1
32 433905 Yashwanth Rajkumar 1 1
33 TN 30-Jan-09 430166 SRI VISHWA SANJITH G 1 1
34 TN 437852 Tamizh K 1 1
35 437437 Sriram Rajendran 1 1
36 TN 435709 KISHORE SRIRAM 1 1
37 TN 434062 Varun Vijay Kumar 1 1
38 437739 Dhev Advaith Senthil 1 1
39 432890 Aman Mimani 1 1